Ako ste dužni županiji, možete zatražiti oprost ili odgodu vraćanja duga!

zagrebacka-zupanija-zemljovidSukladno Uredbi Vlade Republike Hrvatske, Zagrebačka županija objavila je poziv za podnošenje zahtjeva za odgodu plaćanja, obročnu otplatu te prodaju, otpis ili djelomičan otpis duga.

Uredba se odnosi na sve dospjele i nedospjele, a neplaćene dugove i potraživanja, osim na potraživanja za javna davanja, izuzev naknade za koncesiju, a zahtjev mogu podnijeti svi dužnici, fizičke i pravne osobe, objavljeno je na službenoj web stranici Zagrebačke nadbiskupije.

Dužniku se može odobriti odgoda plaćanja, obročna otplata duga te prodaja i otpis potraživanja jednom u pet godina.

Uredba je objavljena u Narodnim novinama broj 52/2013, a njome su utvrđeni kriteriji, mjerila i postupak za odgodu plaćanja, obročnu otplatu duga te prodaju, otpis ili djelomičan otpis potraživanja države i jedinica lokalne i područne samouprave.

Iz Zagrebačke županije pozivaju sve zainteresirane da podnesu svoje zahtjeve. Tekst poziva i potrebni obrasci nalaze se ovdje. Zahtjevi na propisanom obrascu te potrebna dokumentacija podnose se pojedinom upravnom odjelu Zagrebačke županije nadležnom za vrstu proračunskog potraživanja na adresu: Zagrebačka županija, Ulica grada Vukovara 72/V kat, 10000 Zagreb.

Također, zahtjevi se mogu predati i osobno na navedenoj adresi u pisarnici, prizemlje, soba br. 1.

Komentari