70. godišnjica sjedinjenja Istre s Hrvatskom

U Pazinu je na današnji dan 1943. Narodnooslobodilački odbor Istre donio povijesne odluke o sjedinjenju Istre s maticom zemljom – Hrvatskom.

sjedinjenje-istre-630

Dogodilo se to samo tri dana poslije kapitulacije fašističke Italije i sloma dugogodišnjeg terora nad istarskim Hrvatima, Slovencima i Talijanima koji se nisu slagali s Mussolinijevim režimom. Istarski je poluotok poslije raspada Austro-ugarske monarhije ušao u sastav Države Srba, Hrvata i Slovenaca koja je u Puli preuzela i ratnu mornaricu bivše Monarhije.

Nedugo poslije toga, Istra je na temelju Rapalskog ugovora iz 1921. pripojena Italiji. Počeo je progon uglednih Hrvata i Slovenaca te narodnih vođa. Uništavana su narodna društava i ustanove, dokumentacija, kulturni spomenici, knjižnice i zgrade. Mnogi su rodoljubi odvedeni u fašističke zatvore, a nekima je, kao na primjer Vladimiru Gortanu, specijalni sud izrekao smrtnu kaznu.

Borba protiv talijanske tiranije bila je dugotrajna, a osobito se rasplamsala tijekom antifašističkog rata. Kapitulacija talijanskih fašista 9. rujna 1943. značila je novi poticaj istarskim borcima, koji su već prije toga oslobodili gotovo cijelu Istru. U tim je okolnostima Oslobodilački odbor za Istru 13. rujna 1943. proglasio ujedinjenje Istre s maticom zemljom – Hrvatskom.

Zaključke o sjedinjenju sastavio je istarski antifašistički borac Ljubo Drndić kojemu je povjereno i pripremanje proglasa narodu Istre kako bi mu se priopćile te važne odluke. Na skupu u Pazinu, kojemu je predsjedao Joakim Rakovac, usvojen je proglas u kojem se uz ostalo naglašava: Naš je narod pokazao visoku nacionalnu svijest. Dokazao je svima i svakome da je Istra hrvatska zemlja i da će hrvatska ostati. Nećemo više nikada dozvoliti da se našom sudbinom drugi poigrava. Rodoljubi Istre!

Istra se priključuje Hrvatskoj i proglašava ujedinjenje s ostalom našom hrvatskom braćom. Zemaljsko antifašističko vijeće narodnog oslobođenja Hrvatske (ZAVNOH) je 20. rujna sankcioniralo zaključke o priključenju Hrvatskoj.

U Pazinu je 25. rujna 1943. odluka o pripojenju Istre Hrvatskoj potvrđena na skupštini Istarskog narodnooslobodilačkog odbora. Na drugom zasjedanju ZAVNOH-a u Plaškom, 14. listopada 1943., na kojem je sudjelovalo i osam delegata iz Istre, koji su izabrani za vijećnike, ZAVNOH u proglasu Narodima Hrvatske pridodaje: preko nje u Jugoslaviju.

Takvu je formulaciju usvojio i AVNOJ na sjednici u Jajcu 30. studenog 1943. Razlog što se Jugoslavija nije spominjala u Pazinskim odlukama vrlo je jednostavan: riječ Jugoslavija bila je u Istri sinonim za tamnicu naroda.