Slastičari u Masarykovoj moraju posaditi novo drvo, isto kakvo su sasjekli, zdravo i dobro razvijeno!

posjeceno-stablo-masarykova

Gradski zavod za zaštitu spomenika kulture očitovao se o posječenom stablu u Masarykovoj ulici, ispred slastičarnice “Zagreb”, a suština njegova očitovanja je da se na mjestu starog mora posaditi novo stablo.

Povodom prijave da je slastičarnica “Zagreb”, Masarykova 4, posjekla jedno od tri stabla u mini drvoredu, službenik Zavoda je izvršio očevid i utvrdio “da je posječeno jedno stablo gledičije (Gleditsia triacanthos), koje je bilo locirano kao središnje u drvorednom nizu od tri stabla” te da su reostala dva stabla radikalno orezana i to u tijeku vegetacije.

Bespravni radovi izvedeni su na lokaciji koja je zaštićeno kulturno dobro – Povijesna urbana cijelina Grad Zagreb, koja je zaštićena temeljem rješenja Ministarstva kulture i upisana u Registar kulturnih dobara te se na njega primjenjuje Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, kao i svi drugi propisi koji se odnose na kulturna dobra, ostiče Gradski zavod.

“Izuzetnoj vrijednosti ovog nepokretnog kulturnog dobra, kao i kvaliteti života u cjelini, doprinosi upravo i komponenta zelenila zastupljenog u različitim kategorijama hortikulturnog oblikovanja: parkovne površine, manje vrtne površine, skupine stabala, pojedinačna stabla i dr. Slijedom iznešenoga, za sve zahvate na stablima, kao dijelu kulturnog dobra, potrebno je, u smislu članka 62. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, ishoditi prethodno odobrenje ovog Zavoda”, stoji dalje u očitovanju Zavoda, pri čemu se posebno naglašava da su “usprkos navedenome, izvršeni bespravni radovi uklanjanja stabla, za koje ovaj Zavod nije izdao odobrenje”.

A nakon toga slijedi najvažniji dio: “Na temelju svega iznešenoga, molimo Vas da u okviru svoje nadležnosti provedete postupak za povrat predmetne površine u prvobitno stanje sadnjom zamjenske alejne sadnice iste vrste. Sadnica mora biti minimalne visine 5m i opsega debla oko 22cm, zdrave, vitalne, pravilne provodnice, dobro razvijene i simetrične krošnje te zdrave i pravilno razvijene korijenove mreže. Sadni materijal mora biti s odgovarajućim certifikatom zdravstvene ispravnosti, kvalitete, vrste, porijekla i proizvođača.”

Foto: screenshot/HRT

1 komentar

Komentiraj

Please enter your comment!
Please enter your name here